ΑρχικήΑΡΧΙΚΗΆμεση πρόσληψη οκτώ υπάλληλων στο Δήμο Βισαλτίας

Άμεση πρόσληψη οκτώ υπάλληλων στο Δήμο Βισαλτίας

Άμεση πρόσληψη οκτώ υπάλληλων στο Δήμο Βισαλτίας για τις ανάγκες του Δήμου

Η Δήμαρχος Βισαλτίας, Ευανθία Πλιάκου και η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Βισαλτίας αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση από το γραφείο της δημάρχου με θέμα “Προσλήψεις προσωπικού πυροπροστασίας” ύστερα από διαλογική συζήτηση, αποφάσισαν ομόφωνα και εγκρίνουν την άμεση πρόσληψη οκτώ υπάλληλων εποχικού προσωπικού ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) και συγκεκριμένα τρεις οδηγούς (κατηγορία διπλώματος Γ) και πέντε (γενικών καθηκόντων) για διάρκεια πέντε μηνών.

Απαιτούμενα προσόντα

1. ΔΕ οδηγών:
Κύρια προσόντα.
α) Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ ́ (C1, C) κατηγορίας και άνω
β) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)
γ) Πιστοποιητικό κάρτας ψηφιακού ταχογράφου
δ) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνικού Αυτοκινήτων – Οχημάτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή ……
Α΄ Επικουρικά προσόντα.
( Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανώτερα προσόντα) ………

2. ΥΕ γενικών καθηκόντων:
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 40 Ν.4765/2021).

Γενικά προσόντα πρόσληψης

Οι υποψήφιοι της ανωτέρω ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση έως 70 ετών όσοι έχουν συμπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο τομέα ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.
Να είναι:
α) Έλληνες πολίτες, πολίτες των άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους …..
β) Υγιείς και να έχουν φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα καλύψουν
Γ) Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του ….
Δ) Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της ……

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Αίτηση
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου στο δημοτολόγιο του οποίου είναι γραμμένοι.
4. Υπεύθυνη δήλωση του ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους
5. Υπεύθυνη δήλωση του ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα:
5α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δικηγόρου, δωροδοκία ….
5β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε,
5γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και …….
6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου …..

Υποβολή αιτήσεων – Προθεσμία

Τρίτη 7 Παρασκευή Νιγρίτα 6η τακτική συνεδρίαση Γιώργος με 32 θέματα Εορταστικές εκδηλώσειςΗ προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε ημέρες και αρχίζει από 2 Μαΐου 2024 ημέρα Πέμπτη έως και την Πέμπτη 09 Μαΐου 2024 στο Γραφείο Πρωτοκόλλου στο ισόγειο του δημοτικού μεγάρου στην Νιγρίτα.
Πληροφορίες: τηλέφωνο 2322353400 Βασιλούδη Σουλτάνα.

Κλείνει το άρθρο “Άμεση πρόσληψη οκτώ υπάλληλων στο Δήμο Βισαλτίας” με την ενημέρωση ότι περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε ΕΔΩ.

X. Panseraikos
X. Panseraikoshttps://panseraikos.gr
www.panseraikos.gr me ena r όπως Γιάνης με ένα ν. Ένα ιστολόγιο στον αέρα που σκοπός του είναι ΟΧΙ να καλύψει το «κενό» αλλά να βάλει ένα λιθαράκι στην πολιτιστική, αθλητική, Life - Hot ενημέρωση. Τα πάντα για Sports, culture, Art, Life, Hot και πολλά άλλα. Σέρρες Μακεδονία Ελλάς Serres Makedonia Ellas GR panserraikos Πανσερραϊκός
Δημοφιλή άρθρα

Αγώνες Πανσερραϊκού SL1

7η Αγωνιστική Play Out
Σάββατο 11 Μαΐου, 2024 20:00 location
Πρόγραμμα, αποτελέσματα & βαθμολογία ΕΔΩ.

Τελευταία άρθρα