Αντιδήμαρχος στη Βισαλτία η ανεξάρτητη σύμβουλος

Αντιδήμαρχος στη Βισαλτία η ανεξάρτητη σύμβουλος, όλα τα ονόματα και αρμοδιότητες αυτών

Με σημερινή (28/12/2022) απόφαση ο Δήμαρχος Βισαλτίας, Μασλαρινός Αθανάσιος, ανακοίνωσε τους δημοτικούς συμβούλους που όρισε για Αντιδημάρχους, από 1 Ιανουαρίου 2023 έως και τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου που είναι η 31 Δεκεμβρίου 2023.

Μέσα στα ονόματα που ανακοίνωσε ο Δήμαρχος είναι και η ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλος κ. Πλαστηράκη Μαρία.
Η κ. Πλαστηράκη εκλέχτηκε με το συνδυασμό “ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΤΟΠΟΣ” με επικεφαλής την κ. Τιμοθέα Ρακιτζή και ανεξαρτητοποιήθηκε.

Η απόφαση του Δημάρχου αναφέρει:

Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Βισαλτίας, με θητεία από 01.01.2023 έως και τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου ήτοι 31η.12.2023, μεταβιβάζοντας σε αυτούς την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων του ως εξής:

"Ο Λεωνίδας"
Καφέ - Ουζερί - Μεζεδοπωλείο
Νιγρίτα  Τηλέφωνο: 2322 023744

Α. Τον κ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας, καθ’ ύλην, έμμισθο Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Λειτουργιών και του μεταβιβάζει το σύνολο των Αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών όπως καθορίζονται από το άρθρο 14 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Βισαλτίας και από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Β. Τον κ. ΒΑΔΙΚΟΛΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟ, δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας, καθ’ ύλην, έμμισθο Αντιδήμαρχο Υποδομών και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Βισαλτίας όπως καθορίζονται από το άρθρο 15 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Βισαλτίας και τις αρμοδιότητες του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βισαλτίας όπως καθορίζονται από το άρθρο 12 περ.18 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Βισαλτίας, και από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Γ. Τον κ. ΨΑΡΡΑ ΛΕΩΝΙΔΑ, δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας, καθ’ ύλην, έμμισθο Αντιδήμαρχο Αγροτικής & Οικονομικής Ανάπτυξης και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Βισαλτίας όπως καθορίζονται από το άρθρο 11 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Βισαλτίας και από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Συνέχεια στο άρθρο “Αντιδήμαρχος στη Βισαλτία η ανεξάρτητη σύμβουλος” με τους υπόλοιπους Αντιδημάρχους.

Δ. Τον κ. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟ ΑΡΓΥΡΙΟ, δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας, καθ’ ύλην, έμμισθο Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος όπως καθορίζονται από το άρθρο 12 (με εξαίρεση τις αρμοδιότητες του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας) του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Βισαλτίας και από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
Ειδικότερα στον κ. Χατζημάρκο αναθέτουμε:

Ε. Την κ. ΠΛΑΣΤΗΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλο, καθ’ ύλην, έμμισθο Αντιδήμαρχο Παιδείας, Υγείας, Πρόνοιας και Κλιματικής Αλλαγής και της μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, όπως καθορίζονται από το άρθρο 13 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Βισαλτίας και από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

ΣΤ. Τον κ. ΑΔΑΜΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΗ, δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας, καθ’ ύλην, άμισθο Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, Πολιτισμού, Νεολαίας και Δημοσίων Σχέσεων, και του μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, όπως καθορίζονται από το άρθρο 13 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Βισαλτίας και από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Ακόμη η απόφαση του Δημάρχου αναφέρει:

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. ΒΑΔΙΚΟΛΙΟΣ που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ.
Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
Η ανάκληση αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά τη πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Snack Bar - Ψητοπωλείο “ο ΤΟΛΗΣ”

Νιγρίτα - Τηλεπαραγγελίες: What's Up 6989447710 & 2322770770     Περισσότερα ΕΔΩ

Κλείνει το άρθρο “Αντιδήμαρχος στη Βισαλτία η ανεξάρτητη σύμβουλος” με την ενημέρωση ότι όλη την ανακοίνωση, όπου θα βρείτε και τις ειδικές αρμοδιότητες του καθενός Αντιδημάρχου, υπάρχει ΕΔΩ

X. Panseraikos

www.panseraikos.gr me ena r όπως Γιάνης με ένα ν. Ένα ιστολόγιο στον αέρα που σκοπός του είναι ΟΧΙ να καλύψει το «κενό» αλλά να βάλει ένα λιθαράκι στην πολιτιστική, αθλητική, Life - Hot ενημέρωση. Τα πάντα για Sports, culture, Art, Life, Hot και πολλά άλλα. Σέρρες Μακεδονία Ελλάς Serres Makedonia Ellas GR panserraikos Πανσερραϊκός