Επανάληψη αιτήσεων για καθαριότητα ΣΟΧ 1/2020

Επανάληψη αιτήσεων για την πρόσληψη ατόμων στην καθαριότητα σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Βισαλτίας με επείγον δελτίο τύπου ενημερώνει όσους έχουν κάνει αίτηση για πρόσληψη στις υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων να ξανακάνουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση την οποία θα ξανακαταθέσουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Δήμου Βισαλτίας: d.visaltias@gmail.com.
Η προθεσμία είναι μέχρι και την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020.

Το επείγον δελτίο τύπου του Δήμου Βισαλτίας για την επανάληψη αιτήσεων αναφέρει αυτολεξεί:

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 12 ΑΤΟΜΩΝ,ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι έχει δημοσιευθεί νέα τροποποίηση της ΚΥΑ με θέμα «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου» στο με αρ. 3485/τ. Β/22-8-2020 ΦΕΚ.

Παρακαλούνται όσοι έχουν ήδη καταθέσει στο Δήμο Βισαλτίας αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για την συμμετοχή τους στην παραπάνω διαδικασία να καταθέσουν εκ νέου την νέα αίτηση υπεύθυνη δήλωση που βρίσκεται στα συνημμένα μέχρι τη λήξη κατάθεσης των αιτήσεων στις 26/8/2020.

Υ.Γ
Σχετικό δελτίο τύπου εξέδωσε και ο Δήμος Σερρών. Η προθεσμία για το Δήμο Σερρών είναι μέχρι και σήμερα Τρίτη 25 Αυγούστου 2020.

Η αλλαγή αφορά τον τρόπο μοριοδότησης της εμπειρίας για όλους τους Δήμους και σας καταθέτουμε τη σχετική ΚΥΑ.

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 52878.
ΦΕΚ 3485/Β/22-8-2020.
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 50175/7-8-2020 κοινής υπουργικής απόφασης.

"Ο Λεωνίδας"
Καφέ - Ουζερί - Μεζεδοπωλείο
Νιγρίτα  Τηλέφωνο: 2322 023744

1.Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 50175/7-8-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ως εξής:

Α. Το σημείο α) Εμπειρία του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 50175/7-8-2020 κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

α) Εμπειρία

Η εμπειρία για την απασχόληση σε αντίστοιχη θέση σχολικής μονάδας του οικείου Δήμου που έχει διανυ- θεί με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου μέσω των σχολικών επιτροπών, μοριοδοτείται ως εξής:

Δέκα επτά (17) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και επιπλέον μία (1) μονάδα ανά μήνα για κάθε ανατεθείσα αίθουσα, με ανώτατο όριο τις δέκα επτά (17) μονάδες ανά μήνα, και για όσο χρονικό διάστημα παρείχαν υπηρεσία.»

Β. Στο τέλος του άρθρου 5 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, ειδικώς για την απόδειξη του κριτηρίου της εμπειρίας των επιπλέον μονάδων ανά ανατεθείσα αίθουσα, οι φορείς αναζητούν αυ- τεπαγγέλτως τη σχετική βεβαίωση από τις οικείες σχολικές επιτροπές, προκειμένου για την κατάταξη των υποψηφίων.»

Γ. Το άρθρο 7 της υπ’ αρ. 50175/7-8-2020 κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 7

Λοιπές ρυθμίσεις

Για την εφαρμογή της παρούσης δεν έχουν ισχύ οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 205 του ν. 3584/2007.»

2.Κατά τα ανωτέρω τροποποιούνται τα παραρτήματα που συνοδεύουν την υπ’ αρ. 50175/7-8-2020 κοινή υπουργική απόφαση όπως ισχύει (υπόδειγμα ανακοίνωσης ΣΟΧ, Παράρτημα με οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης και Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου) και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

3.Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η 50175/7-8- 2020 κοινή υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Snack Bar - Ψητοπωλείο “ο ΤΟΛΗΣ”

Νιγρίτα - Τηλεπαραγγελίες: What's Up 6989447710 & 2322770770     Περισσότερα ΕΔΩ

X. Panseraikos

www.panseraikos.gr me ena r όπως Γιάνης με ένα ν. Ένα ιστολόγιο στον αέρα που σκοπός του είναι ΟΧΙ να καλύψει το «κενό» αλλά να βάλει ένα λιθαράκι στην πολιτιστική, αθλητική, Life - Hot ενημέρωση. Τα πάντα για Sports, culture, Art, Life, Hot και πολλά άλλα. Σέρρες Μακεδονία Ελλάς Serres Makedonia Ellas GR panserraikos Πανσερραϊκός