Η κλήρωση ανώτερης κατηγορίας Σερρών 2017

Σήμερα Πέμπτη 23 Αυγούστου 2017 και μετά της 20:00 στα γήπεδα της Ομόνοιας έγινε η κλήρωση ανώτερης κατηγορίας Σερρών για το κύπελλο ,την επίλεκτη κατηγορία και ανώτερη κατηγορία. Για το Β όμιλο θα γίνει μετά το τέλος για την παράταση δήλωσης για το πρωτάθλημα.

Το πρόγραμμα της επίλεκτης Σερρών για σεζόν 2017-18.  ΕΔΩ

Το πρόγραμμα που προέκυψε από την κλήρωση ανώτερης κατηγορίας Σερρών:

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

​Καφέ Ουζερί
"Ο Λεωνίδας"
Νιγρίτα - Σερρών
6977453413 - 2322023744
Snack Bar - Ψητοπωλείο
 “ο ΤΟΛΗΣ”
Νιγρίτα-Τηλεπαραγγελίες
6989447710 & 2322770770
  –  1η  αγωνιστική  
Α/ΑΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΚΑΠΝΟΦΥΤΟΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΆ
ΧΡΙΣΤΟΣΔΑΣΟΧΩΡΙ
ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑΧΑΡΩΠΟ
ΣΚΟΤΟΥΣΑΑΓΚΙΣΤΡΟ
ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
ΚΕΡΚΙΝΗΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΒΑΛΤΕΡΟ
  –  2η  αγωνιστική  
Α/ΑΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΣΚΑΠΝΟΦΥΤΟ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΆΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ
ΔΑΣΟΧΩΡΙΣΚΟΤΟΥΣΑ
ΧΑΡΩΠΟΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ
ΑΓΚΙΣΤΡΟΚΕΡΚΙΝΗ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
ΠΡΟΒΑΤΑΣΒΑΛΤΕΡΟ
  –  3η  αγωνιστική  
Α/ΑΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΚΑΠΝΟΦΥΤΟΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ
ΣΚΟΤΟΥΣΑΧΡΙΣΤΟΣ
ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΆ
ΚΕΡΚΙΝΗΔΑΣΟΧΩΡΙ
ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΧΑΡΩΠΟ
ΒΑΛΤΕΡΟΑΓΚΙΣΤΡΟ
ΠΡΟΒΑΤΑΣΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
  –  4η  αγωνιστική  
Α/ΑΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΣΚΟΤΟΥΣΑΚΑΠΝΟΦΥΤΟ
ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ
ΧΡΙΣΤΟΣΚΕΡΚΙΝΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΆΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
ΔΑΣΟΧΩΡΙΒΑΛΤΕΡΟ
ΧΑΡΩΠΟΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΟΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
  –  5η  αγωνιστική  
Α/ΑΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΚΑΠΝΟΦΥΤΟΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ
ΚΕΡΚΙΝΗΣΚΟΤΟΥΣΑ
ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ
ΒΑΛΤΕΡΟΧΡΙΣΤΟΣ
ΠΡΟΒΑΤΑΣΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΆ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΔΑΣΟΧΩΡΙ
ΑΓΚΙΣΤΡΟΧΑΡΩΠΟ
  –  6η  αγωνιστική  
Α/ΑΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΚΕΡΚΙΝΗΚΑΠΝΟΦΥΤΟ
ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
ΣΚΟΤΟΥΣΑΒΑΛΤΕΡΟ
ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΣΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΆΑΓΚΙΣΤΡΟ
ΔΑΣΟΧΩΡΙΧΑΡΩΠΟ
  –  7η  αγωνιστική  
Α/ΑΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΚΑΠΝΟΦΥΤΟΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
ΒΑΛΤΕΡΟΚΕΡΚΙΝΗ
ΠΡΟΒΑΤΑΣΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΣΚΟΤΟΥΣΑ
ΑΓΚΙΣΤΡΟΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ
ΧΑΡΩΠΟΧΡΙΣΤΟΣ
ΔΑΣΟΧΩΡΙΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΆ
  –  8η  αγωνιστική  
Α/ΑΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΒΑΛΤΕΡΟΚΑΠΝΟΦΥΤΟ
ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΚΕΡΚΙΝΗΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΓΚΙΣΤΡΟ
ΣΚΟΤΟΥΣΑΧΑΡΩΠΟ
ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑΔΑΣΟΧΩΡΙ
ΧΡΙΣΤΟΣΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΆ
  –  9η  αγωνιστική  
Α/ΑΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΚΑΠΝΟΦΥΤΟΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΒΑΛΤΕΡΟ
ΑΓΚΙΣΤΡΟΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
ΧΑΡΩΠΟΚΕΡΚΙΝΗ
ΔΑΣΟΧΩΡΙΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΆΣΚΟΤΟΥΣΑ
ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑΧΡΙΣΤΟΣ
  –  10η  αγωνιστική  
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΚΑΠΝΟΦΥΤΟ
ΠΡΟΒΑΤΑΣΑΓΚΙΣΤΡΟ
ΒΑΛΤΕΡΟΧΑΡΩΠΟ
ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΔΑΣΟΧΩΡΙ
ΚΕΡΚΙΝΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΆ
ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙΧΡΙΣΤΟΣ
ΣΚΟΤΟΥΣΑΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ
  –  11η  αγωνιστική  
Α/ΑΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΚΑΠΝΟΦΥΤΟΑΓΚΙΣΤΡΟ
ΧΑΡΩΠΟΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
ΔΑΣΟΧΩΡΙΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΆΒΑΛΤΕΡΟ
ΧΡΙΣΤΟΣΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑΚΕΡΚΙΝΗ
ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙΣΚΟΤΟΥΣΑ
  –  12η  αγωνιστική  
Α/ΑΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΧΑΡΩΠΟΚΑΠΝΟΦΥΤΟ
ΑΓΚΙΣΤΡΟΔΑΣΟΧΩΡΙ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΆ
ΠΡΟΒΑΤΑΣΧΡΙΣΤΟΣ
ΒΑΛΤΕΡΟΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ
ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΣΚΟΤΟΥΣΑ
ΚΕΡΚΙΝΗΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ
  –  13η  αγωνιστική  
Α/ΑΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΚΑΠΝΟΦΥΤΟΔΑΣΟΧΩΡΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΆΧΑΡΩΠΟ
ΧΡΙΣΤΟΣΑΓΚΙΣΤΡΟ
ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
ΣΚΟΤΟΥΣΑΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙΒΑΛΤΕΡΟ
ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΚΕΡΚΙΝΗ

Σε λίγο και ο δεύτερος όμιλος

Έτοιμος και ο δεύτερος όμιλος όπως προέκυψε από την κλήρωση ανώτερης κατηγορίας Σερρών.

  –  1η  αγωνιστική  
Α/ΑΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΟΡΕΙΝΗΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ
ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑΠΡΩΤΗ
ΠΟΣ 2000ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑΑΝΑΤΟΛΗ
ΡΟΔΟΛΙΒΟΣΝΕΟΧΩΡΙ
ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑΕΠΤΑΜΥΛΟΙ
ΚΟΡΜΙΣΤΑΠΗΓΑΣΟΣ
  –  2η  αγωνιστική  
Α/ΑΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑΟΡΕΙΝΗ
ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣΠΟΣ 2000
ΠΡΩΤΗΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ
ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣΡΟΔΟΛΙΒΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΗΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ
ΝΕΟΧΩΡΙΚΟΡΜΙΣΤΑ
ΕΠΤΑΜΥΛΟΙΠΗΓΑΣΟΣ
  –  3η  αγωνιστική  
Α/ΑΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΟΡΕΙΝΗΠΟΣ 2000
ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ
ΡΟΔΟΛΙΒΟΣΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ
ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑΠΡΩΤΗ
ΚΟΡΜΙΣΤΑΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
ΠΗΓΑΣΟΣΑΝΑΤΟΛΗ
ΕΠΤΑΜΥΛΟΙΝΕΟΧΩΡΙ
  –  4η  αγωνιστική  
Α/ΑΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑΟΡΕΙΝΗ
ΠΟΣ 2000ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ
ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ
ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣΚΟΡΜΙΣΤΑ
ΠΡΩΤΗΠΗΓΑΣΟΣ
ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣΕΠΤΑΜΥΛΟΙ
ΑΝΑΤΟΛΗΝΕΟΧΩΡΙ
  –  5η  αγωνιστική  
Α/ΑΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΟΡΕΙΝΗΡΟΔΟΛΙΒΟΣ
ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ
ΚΟΡΜΙΣΤΑΠΟΣ 2000
ΠΗΓΑΣΟΣΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ
ΕΠΤΑΜΥΛΟΙΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ
ΝΕΟΧΩΡΙΠΡΩΤΗ
ΑΝΑΤΟΛΗΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
  –  6η  αγωνιστική  
Α/ΑΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑΟΡΕΙΝΗ
ΡΟΔΟΛΙΒΟΣΚΟΡΜΙΣΤΑ
ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑΠΗΓΑΣΟΣ
ΠΟΣ 2000ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ
ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑΝΕΟΧΩΡΙ
ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣΑΝΑΤΟΛΗ
ΠΡΩΤΗΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
  –  7η  αγωνιστική  
Α/ΑΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΟΡΕΙΝΗΚΟΡΜΙΣΤΑ
ΠΗΓΑΣΟΣΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ
ΕΠΤΑΜΥΛΟΙΡΟΔΟΛΙΒΟΣ
ΝΕΟΧΩΡΙΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΗΠΟΣ 2000
ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ
ΠΡΩΤΗΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ
  –  8η  αγωνιστική  
Α/ΑΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΠΗΓΑΣΟΣΟΡΕΙΝΗ
ΚΟΡΜΙΣΤΑΕΠΤΑΜΥΛΟΙ
ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑΝΕΟΧΩΡΙ
ΡΟΔΟΛΙΒΟΣΑΝΑΤΟΛΗ
ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
ΠΟΣ 2000ΠΡΩΤΗ
ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ
  –  9η  αγωνιστική  
Α/ΑΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΟΡΕΙΝΗΕΠΤΑΜΥΛΟΙ
ΝΕΟΧΩΡΙΠΗΓΑΣΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΗΚΟΡΜΙΣΤΑ
ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ
ΠΡΩΤΗΡΟΔΟΛΙΒΟΣ
ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ
ΠΟΣ 2000ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ
  –  10η  αγωνιστική  
Α/ΑΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΡΕΙΝΗ
ΕΠΤΑΜΥΛΟΙΑΝΑΤΟΛΗ
ΠΗΓΑΣΟΣΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
ΚΟΡΜΙΣΤΑΠΡΩΤΗ
ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ
ΡΟΔΟΛΙΒΟΣΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ
ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑΠΟΣ 2000
  –  11η  αγωνιστική  
Α/ΑΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΟΡΕΙΝΗΑΝΑΤΟΛΗ
ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣΝΕΟΧΩΡΙ
ΠΡΩΤΗΕΠΤΑΜΥΛΟΙ
ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣΠΗΓΑΣΟΣ
ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑΚΟΡΜΙΣΤΑ
ΠΟΣ 2000ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ
ΡΟΔΟΛΙΒΟΣΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ
  –  12η  αγωνιστική  
Α/ΑΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣΟΡΕΙΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΗΠΡΩΤΗ
ΝΕΟΧΩΡΙΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ
ΕΠΤΑΜΥΛΟΙΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ
ΠΗΓΑΣΟΣΠΟΣ 2000
ΚΟΡΜΙΣΤΑΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ
ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑΡΟΔΟΛΙΒΟΣ
  –  13η  αγωνιστική  
Α/ΑΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
ΟΡΕΙΝΗΠΡΩΤΗ
ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣΑΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑΑΝΑΤΟΛΗ
ΠΟΣ 2000ΝΕΟΧΩΡΙ
ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑΕΠΤΑΜΥΛΟΙ
ΡΟΔΟΛΙΒΟΣΠΗΓΑΣΟΣ
ΚΟΡΜΙΣΤΑΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ

X. Panseraikos

www.panseraikos.gr me ena r όπως Γιάνης με ένα ν. Ένα ιστολόγιο στον αέρα που σκοπός του είναι ΟΧΙ να καλύψει το «κενό» αλλά να βάλει ένα λιθαράκι στην πολιτιστική, αθλητική, Life - Hot ενημέρωση. Τα πάντα για Sports, culture, Art, Life, Hot και πολλά άλλα. Σέρρες Μακεδονία Ελλάς Serres Makedonia Ellas GR panserraikos Πανσερραϊκός