“Snack Bar ο ΤΟΛΗΣ” στη Νιγρίτα. Τηλεπαραγγελίες: What's Up 698 944 7710 & 2322 770 770.

Μέσα στον Μάρτιο η νέα προκήρυξη για την κοινωφελή εργασία

Μέσα στον Μάρτιο η νέα προκήρυξη για την κοινωφελή εργασία

 Μέσα στον Μάρτιο του 2020 θα βγει η νέα προκήρυξη για την κοινωφελή εργασία του ΟΑΕΔ των 36.500 ανέργων στους δήμους. Ειδικότερα θα υπάρξει κι άλλη καθυστέρηση καθώς βρίσκονται στο στάδιο όπου συγκεντρώνονται όλα τα αιτήματα των δήμων για κάλυψη των ανοιχτών θέσεων εργασίας.

Το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ θα προσφέρει εργασία οκτάμηνης διάρκειας και θα ενταχθούν εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ηλικίας έως 67 ετών, οι οποίοι τουλάχιστον έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Η ημερήσια αμοιβή θα διαμορφωθεί στα 21,84 ευρώ, ενώ η μηνιαία έως 546 ευρώ.
Οι άνεργοι που θα υποβάλουν αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ και θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από έναν έως τρεις δήμους για μία και μόνο ειδικότητα.

Μόρια.
– Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους εξήντα (60) μήνες: ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.
– Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους εξήντα μήνες (60): ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα.
– Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω: δεκαπέντε (15) μόρια.

Ετήσιο εισόδημα του έτους 2017 – Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα, ως εξής:
Ατομικό 0-3.500 ευρώ, Οικογενειακό 0-7.000 ευρώ: Τριάντα (30) μόρια
Ατομικό 3.501-5.000 ευρώ, Οικογενειακό 7.001-10.000 ευρώ: Είκοσι πέντε (25) μόρια
Ατομικό 5.001-8.000 ευρώ, Οικογενειακό 10.001-16.000 ευρώ: Είκοσι (20) μόρια
Ατομικό 8.001-12.000 ευρώ, Οικογενειακό 16.001-26.000 ευρώ: Δέκα (10) μόρια
Ατομικό άνω των 12.000 ευρώ, Οικογενειακό άνω των 26.000 ευρώ: μηδέν (0) μόρια.

Ηλικία
-18 έως 29 ετών: Δεκαπέντε (15) μόρια
-30 έως 44 ετών: Είκοσι πέντε (25) μόρια
-45 έως 54 ετών: Τριάντα πέντε (35) μόρια
-55 ετών και άνω: Σαράντα πέντε (45) μόρια.

-Αριθμός ανηλίκων τέκνων: δέκα (10) μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο.

-Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: δέκα (10) μόρια, ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού τέκνων.

-Δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης: τριάντα πέντε (35) μόρια και

-Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020: δέκα (10) μόρια.

Εντοπιότητα είκοσι (20) μόρια

Κλείνει το άρθρο “Μέσα στον Μάρτιο η νέα προκήρυξη για την κοινωφελή εργασία” με τα 10 σημεία που πρέπει να προσέξετε.

1. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των κριτηρίων, που λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των υποψηφίων ανέργων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
2. Οι πληροφορίες για τα κριτήρια μοριοδότησης της συνεχόμενης ανεργίας και της ηλικίας λαμβάνονται με αυτόματο ηλεκτρονικό τρόπο από το μητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆. Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα των δηλουμένων μηνών ανεργίας. Η ανακρίβεια των δηλουμένων επιφέρει τον αποκλεισμό του ανέργου και σε περίπτωση τοποθέτησης, αυτή ανακαλείται.
3. Σε περίπτωση που μόνο ο ένας εκ των δύο άνεργων συζύγων αιτηθεί συμμετοχή στο πρόγραμμα, τότε προστίθεται στον αριθμό των μορίων του ο αριθμός των μορίων της ανεργίας του/της συζύγου.
4. Ως μέλος μονογονεϊκής οικογένειας, νοείται ο αρχηγός της, δηλαδή ο γονέας, οποίος ζει μόνος και έχει τη φροντίδα/ επιμέλεια ενός ή περισσότερων εξαρτώμενων τέκνων. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος θα λάβει τα μόρια της μονογονεϊκότητας (δηλαδή τον διπλασιασμό των μορίων των μηνών της εγγεγραμμένης ανεργίας).
5. Το εισόδημα (ατομικό / οικογενειακό) ως μοριοδοτούμενο κριτήριο προκύπτει από τα δηλωθέντα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2018, που εμφανίζονται στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, οι οποίες υποβλήθηκαν το έτος 2019. Αναλυτικότερα:
i. Ως ατομικό εισόδημα λαμβάνεται το αναγραφόμενο στη στήλη του υπόχρεου δηλωθέν εισόδημα.
ii. Ως οικογενειακό εισόδημα λαμβάνεται το δηλωθέν εισόδημα του υπόχρεου, της συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων του.
Για τον υπολογισμό του κριτηρίου του εισοδήματος των υποψηφίων, που είναι εξαρτώμενα τέκνα κατά το φορολογικό έτος 2018 (εισοδήματα έτους 2018), λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό εισόδημα, που δηλώνει ο υπόχρεος γονέας.
iii. Οι πληροφορίες για το κριτήριο του εισοδήματος λαμβάνονται με ηλεκτρονικό τρόπο από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και καταχωρούνται αυτόματα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΟΑΕ∆.
6. Ανήλικο θεωρείται το παιδί το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του μέχρι και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Στα τέκνα του ανέργου συμπεριλαμβάνονται και όσα γεννήθηκαν από άλλο ή άλλους γάμους, καθώς και τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα για τον πατέρα άνεργο, τα οποία είναι νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.
7. Επισημαίνεται ότι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι, που είναι γονείς ανήλικων τέκνων, μπορούν να δηλώσουν και οι δύο τον αριθμό των ανήλικων τέκνων τους κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησής τους, ώστε να λάβει ο κάθε ένας γονέας, τη μοριοδότηση που αναλογεί στον αριθμό των ανήλικων τέκνων.
8. Η μοριοδότηση ως προς τα ανήλικα τέκνα κριτήριο βασίζεται στα δηλωθέντα ΑΜΚΑ των ανήλικων τέκνων. Οι πληροφορίες για το κριτήριο αυτό λαμβάνονται με ηλεκτρονικό τρόπο από την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η∆ΙΚΑ Α.Ε.) και καταχωρούνται αυτόματα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΟΑΕ∆.
9. Για τις περιπτώσεις των κριτηρίων που αφορούν αναπηρία απαιτείται σχετική γνωμάτευση του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) σε ισχύ, με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας.
10. Η μοριοδότηση ως προς το κριτήριο δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), βασίζεται στο έγγραφο, που αναφέρεται ως «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ», εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας και εγκρίνει την ένταξη στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Οι πληροφορίες για το κριτήριο του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» προέρχονται με αυτόματο ηλεκτρονικό τρόπο από την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η∆ΙΚΑ Α.Ε.), λαμβάνοντας υπόψη για την μοριοδότηση την ημερομηνία έγκρισης, έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών.

“Snack Bar ο ΤΟΛΗΣ” στη Νιγρίτα. Τηλεπαραγγελίες: What's Up 698 944 7710​ & 2322 770 770.

  Πηγή για το άρθρο “Μέσα στον Μάρτιο η νέα προκήρυξη για την κοινωφελή εργασία” η ιστοσελίδα dikaiologitika.

G. Panseraikos

www.panseraikos.gr me ena r όπως Γιάνης με ένα ν. Ένα νέο ιστολόγιο στον αέρα που σκοπός του είναι ΟΧΙ να καλύψει το «κενό» αλλά να βάλει ένα λιθαράκι στην πολιτιστική, αθλητική, Life - Hot ενημέρωση. Τα πάντα για Sports, culture, Art, Life, Hot και πολλά άλλα. Σέρρες Μακεδονία Ελλάς Serres Makedonia Ellas GR panserraikos Πανσερραϊκός

“Snack Bar ο ΤΟΛΗΣ” στη Νιγρίτα. Τηλεπαραγγελίες: What's Up 698 944 7710 & 2322 770 770.