“Snack Bar ο ΤΟΛΗΣ” στη Νιγρίτα. Τηλεπαραγγελίες: What's Up 698 944 7710 & 2322 770 770.

Υποδοχή Ήρωα – Πανελλήνια Συγκίνηση για Γανγκλή

Υποδοχή Ήρωα – Πανελλήνια Συγκίνηση για Γανγκλή από το βιβλίο του κ. Μπαρτζούδη “Γιαγκλής ο Αετός της Μακεδονίας”

Όπως ήδη σημειώθηκε, την 14.12.1906 ο Γιαγκλής βρίσκεται στην Αθήνα, σύμφωνα με ντοκουμέντο που θα δούμε στη συνέχεια. Εκεί, οι Γερογιάννηδες του επεφύλαξαν υποδοχή ήρωα.
Ήδη, με την προαναφερθείσα από 10.12.1906, επιστολή τους [ ίδε υποσημ.46 ], του έχουν πλέξει εγκώμια. Όπως προελέχθη, η επιστολή μάλλον δεν έφτασε στα χέρια του Γιαγκλή, σίγουρα όμως οι Γερογιάννηδες του εξέφρασαν διά ζώσης τα ίδια και περισσότερα.

Παρατίθεται κατωτέρω το διαθέσιμο απόσπασμα από την ιστορική αυτή επιστολή:

«Αγαπητέ συμπατριώτα και Γενναίε υπερασπιστά της φιλτάτης μας Μακεδονίας, Κύριε Γεώργιε Γιαγλή.
»Μετά μεγάλης χαράς ελάβομεν την ποθητήν επιστολήν σας και είδομεν τα εν αυτή, εδοξάσαμεν δε τον Θεόν διότι αφίχθητε εις Μακεδονίαν υγιείς. Σας συγχαίρομεν λοιπόν από καρδίας υμάς και τα παλληκάρια σας διά την καταστροφήν του σχισματικού χωρίου Κατατζιάκιοϊ, χωρίς να πάθητε τίποτε, ευχόμενοι και πολλα παρόμοια κατορθώματα προς χαράν μας να πράξητε. Με το ηρωϊκόν αυτό ανδραγάθημά σας εδοξάσατε την Πατρίδα, τον εαυτό σας και τον Σύλλογόν μας.

Εύγε σας.
»Εάν νομίζης ότι δύνασαι να εργασθής μόνος σου, χωρίς να υποταχθής εις το Προξενείον κάμε ότι θα σου φωτίση ο Θεός. Ημείς έχομεν πλήρη εμπιστοσύνην εις την πατριωτικήν σου ενέργειαν. Σε συγχαίρομεν δε και διά την ανδρική απάντησιν εις τον Πρόξενον Σερρών.

Εγώ έγραψα εις τον κ.Γουσιάδην να υπακούσης εις τον Πρόξενον Σερρών διά να μην επέλθη καμμία σύγχυσις, αλλά μετά το πρώτον κατόρθωμά σου το οποίον μετά χαράς και ενθουσιασμού μας ανήγγειλε και σε ωνόμασε ατρόμητον και μας συνεχάρη διά την μεγάλην αυτήν επιτυχίαν, σκέψου και κάμε ότι νομίζεις καλόν προς το συμφέρον της πατρίδος.
»Ο κ.Γουσιάδης μας έγραψεν ότι μετά το ηρωϊκόν κατόρθωμά σου είχε σκοπόν να σας συναντήση και ότι έστειλε μάλιστα επιστολήν, αλλ’ αμφιβάλλω εάν θα λάβητε την επιστολήν…

Προφανώς μαζί με τον Γουσιάδη και όλοι οι Σερραίοι, πρόκριτοι και μη, και οι Νιγριτινοί και όλη η περιοχή, συζητούσαν τις μέρες εκείνες με ενθουσιασμό για τον «ατρόμητο» Καπετάνιο. Η φήμη του ξαπλώθηκε σε όλη την Ελλάδα και πιο πέρα.

Πατριώτες από όλον τον κόσμο έσπευδαν να συγχαρούν τους Γερογιάννηδες και τον Γιαγκλή και ζητούσαν όπλα για να συμμετάσχουν στον αγώνα 52 :

mpartzoudis_panseraikos.gr_μπαρτζουδης– Τον Ιανουάριο του 1907, ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Πατρών του Κεντρικού Μακεδονικού Συλλόγου, απευθυνόμενος στον κεντρικό Σύλλογο-Γερογιάννη, σε απάντηση επιστολής αυτού, εκθειάζει τον Γιαγκλή και τον προσκαλεί να επισκεφθεί την Πάτρα.
– Την 22.2.[1906] νέοι από τη Μεσσήνη δηλώνουν, με επιστολή τους στον Σύλλογο, ότι θέλουν να καταταγούν στα ανταρτικά σώματα για να πολεμήσουν στη Μακεδονία.
– Ομοίως την 21.5.1907 «νέος 19/ετής» από το Ναύπλιο, και την 30.5.1907, φοιτητής από τον Πύργο Ηλείας.
– Σε επιστολές τους από 17.10.1906 και 6.8.1907, πατριώτες από το Μάρλμπορο της Μασσαχουσέτης, και από τη Φιλαδέλφεια (ΗΠΑ) ζητούν να ιδρύσουν παράρτημα του Κεντρικού Μακεδονικού Συλλόγου.

Και αναφέρεται σχετικά ότι το 1906 ο ΚΜ Σύλλογος είχε 15 τμήματα σε όλη την Ελλάδα [πλέον άλλου ενός στις Σέρρες] και 1 εις Νασάου (ΗΠΑ).

Παραπομπές στο “Υποδοχή Ήρωα – Πανελλήνια Συγκίνηση”:

52 Πάππας-Καπετάν Γιαγλής, ό.π, σ. 201-202, 275, 287, 288, 289, 291

Τα μέχρι τώρα δημοσιευμένα άρθρα από το βιβλίο του κ. Μπαρτζούδη “Γιαγκλής ο Αετός της Μακεδονίας” θα τα βρείτε ΕΔΩ.

X. Panseraikos

www.panseraikos.gr me ena r όπως Γιάνης με ένα ν. Ένα ιστολόγιο στον αέρα που σκοπός του είναι ΟΧΙ να καλύψει το «κενό» αλλά να βάλει ένα λιθαράκι στην πολιτιστική, αθλητική, Life - Hot ενημέρωση. Τα πάντα για Sports, culture, Art, Life, Hot και πολλά άλλα. Σέρρες Μακεδονία Ελλάς Serres Makedonia Ellas GR panserraikos Πανσερραϊκός

“Snack Bar ο ΤΟΛΗΣ” στη Νιγρίτα. Τηλεπαραγγελίες: What's Up 698 944 7710 & 2322 770 770.