20η τακτική συνεδρίαση 2023 του ΔΣ Δήμου Βισαλτίας

91

Θέμα 19ο: Λήψη απόφασης περί έγκρισης δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου για τη στέγαση του Αποκεντρωμένου Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης e-ΕΦΚΑ Νιγρίτας .
Θέμα 20ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή WC AMEA και ανακατασκευή υπόλοιπων WC Δημαρχείου».
Θέμα 21ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο με τίτλο: «Επισκευή –Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δ.Ε.Βισαλτίας».

Θέμα 22ο: Εξέταση αίτησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Ευκαρπίας.

Θέμα 23ο: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής του κ. Δετσαρίδη Χρήστου Δικηγόρου –Αν.Καθηγητή Νομικής Σχολής ΔΠΘ και μέλους της εταιρείας δικηγόρων με την επωνυμία : «Χ.Π.ΔΕΤΣΑΡΙΔΗΣ-Β.Α.ΚΟΤΙΝΗ-Ε.Χ.ΔΕΤΣΑΡΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» ,σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006, Α΄ 114),για την σύνταξη γνωμοδότησης αναφορικά με την από 09.05.2023 Σύμβαση Μακροχρόνιας Μίσθωσης του Ακινήτου Ιαματικές Πηγές Θερμών Νιγρίτας του Δήμου Βισαλτίας με την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.(Ε.Τ.Α.Δ.).

Θέμα 24ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο με τίτλο: «Έκτακτες Εργασίες συντήρησης και επισκευής Ι.Ν.Αγίου Αθανασίου Νιγρίτας Δήμου Βισαλτίας».
Θέμα 25ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο με τίτλο: «Επισκευή –Βελτίωση του κτιρίου του πρώην 4ου Δημοτικού Σχολείου Νιγρίτας».

Snack Bar - Ψητοπωλείο
 “ο ΤΟΛΗΣ”
Νιγρίτα-Τηλεπαραγγελίες
6989447710 & 2322770770
​Καφέ Ουζερί
"Ο Λεωνίδας"
Νιγρίτα - Σερρών
6977453413 - 2322023744

Θέμα 26ο: Έγκριση απόδοσης ποσού στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας.
Θέμα 27ο: Έγκριση απόδοσης ποσού στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας.
Θέμα 28ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση Πρόσβασης στη Διέλευση Κουπατσιανού».

Θέμα 29ο: Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: ««Αποκατάσταση Πρόσβασης στη Διέλευση Κουπατσιανού».
Θέμα 30ο: Έγκριση 30ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2023.
Θέμα 31ο: Έγκριση της υπ΄αριθ.56/2023 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης με θέμα : «4η αναμόρφωση προϋπολογισμού χρήσης 2023»
Θέμα 32ο: Έγκριση υποβολής αιτήματος για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2024.

Κλείνει το άρθρο “20η τακτική συνεδρίαση 2023” με τους εισηγητές των παραπάνω θεμάτων που είναι:

Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.
Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης κ. Μπακαλούδης Θ.
Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ.Ψαρράς.
Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Χατζημάρκος Α.
Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος Θ.
Πρόεδρος του ΔΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α.κ.Αδαμούδης Ι.