ΕΠΣ Σερρών Ανώτερη Σερρών Β όμιλος 2020 – 2021

  57
  4η Αγωνιστική
  1η Αγωνιστική
  Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 2020 17:00
  Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 2020 17:00
  Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 2020 17:00
  Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 2020 17:00
  Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 2020 17:00
  2η Αγωνιστική
  Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 2020 17:00
  Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 2020 17:00
  3η Αγωνιστική
  Σάββατο 03 Οκτωβρίου, 2020 16:30
  Σάββατο 03 Οκτωβρίου, 2020 16:30
  Σάββατο 03 Οκτωβρίου, 2020 16:30
  Κυριακή 04 Οκτωβρίου, 2020 16:30
  Κυριακή 04 Οκτωβρίου, 2020 16:30
  4η Αγωνιστική
  Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 2020 16:00
  Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 2020 16:00
  Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 2020 16:00
  5η Αγωνιστική
  Σάββατο 24 Οκτωβρίου, 2020 16:00
  Σάββατο 24 Οκτωβρίου, 2020 16:00
  Κυριακή 25 Οκτωβρίου, 2020 15:00
  Κυριακή 25 Οκτωβρίου, 2020 15:00