Μαραθώνας Καλαμαριάς

  Κυριακή 07 Νοεμβρίου, 2021 15:00
  Παύλος Μελάς
  Μαραθώνας Καλαμαριάς
  Κυριακή 28 Νοεμβρίου, 2021 15:00
  ΑΟ Καρδίας
  Μαραθώνας Καλαμαριάς
  Κυριακή 05 Δεκεμβρίου, 2021 15:00
  Μαραθώνας Καλαμαριάς
  Αετός Βασιλικών
  Κυριακή 09 Ιανουαρίου, 2022 15:00
  Μαραθώνας Καλαμαριάς
  Παύλος Μελάς
  Κυριακή 13 Φεβρουαρίου, 2022 15:30
  Μαραθώνας Καλαμαριάς
  ΑΟ Καρδίας
  Σάββατο 19 Φεβρουαρίου, 2022 15:30
  Αετός Βασιλικών
  Μαραθώνας Καλαμαριάς