Παρουσιάστηκαν τα ευρήματα αρχαιολογικού χώρου Τερπνής

Παρουσιάστηκαν τα ευρήματα αρχαιολογικού χώρου Τερπνής Σε μια υπέροχη εκδήλωση στην αίθουσα Αθανάσιος

Περισσότερα